Tag: Toyota

Jul 14
Cars for sale in Afghanistan

موتر ها برای فروش در افغانستان مارکیت های سنتی را در هر بخش از تجارت افغانستان میتواند…

Jul 08
موتر های تویوتا با مصرف کم در سال ۲۰۱۹

در مودل های جدید تویوتا کمی موتر های کم مصرف دیده نمیشود. انواع مدل های جدید تویوتا…

Jun 13
Toyota Corolla 2019

قدرت موتور و مشخصات مصرف سوخت بستگی اندازه تایر و ویل کپ های موتر دارد. .موتر اتومات…