Cars for sale in Afghanistan

موتر ها برای فروش در افغانستان

مارکیت های سنتی را در هر بخش از تجارت افغانستان میتواند دید. بازار موتر ها درین راستا از این امر مستثنی نبوده و با پیشرفت تکنالوژی هنوز هم به شیوه سابق و سنتی باقی مانده هست. یعنی یک شخص برای خرید موتر باید شوروم ها و نمایشگاه های زیادی را ببیند تا اینکه موتر مورد نظر با قیمت مورد نظر خود را پیدا کند.

اکثرا موتر های مورد نظر مردم افغانستان موتر های تویوتا بخصوص مودل کرولا بوده که تقریبا همه موتر های دست دو میباشند.

باید مارکیت ها را گشت و روز های شام ساخت تا موتر مورد نظر را بیابی – منبع انترنت

در سالهای اخیر یکتعداد از افراد آینده نگر با تجارب خود از کشور های همسایه و جهان توانسته اند که قسمت از بازار های سنتی را به با بازار دیجیتال مختلط سازی کنند. داشتن یک موبایل یا کمپیوتر وصل به انترنت حتی با سرعت کم هم به هموطنان ما این کمک را کرده است که با بازار های دیجتال آشنایی حاصل نموده و از وقت و انرژی خود در راستای دریافت اشیای مورد نظر بکاهند. ناگفته نباید گذاشت که انترنیت نیز دارای مشکلات بخصوص خود میباشد، که بعضا برای کابران معلومات ناقص را فراهم میکنند. اما با استفاده از انترنت بعد از گذشت زمان و حاصل نمودن تجربه این معضله کم کم خواهد برطرف شد.

استفاده شما از بازار های انترنیتی سبب میشود تا جنس مورد نیاز خود را به کمترین هزینه و با استفاده از کمترین وقت دریابید. شما باید کمی وقت صرف کنید تا از حقیقی بودن جنس در انترنیت مطمئن شوید. با شماره تیلفون یا ایمیل شخص یا فروشگاه مربوطه تماس بگیرید و در مورد جزییات از آنها سوال نمایید. قیمت ها را نیز میتوان ازین طریق جور آمد کرد.

ما با ید آهسته آهسته به فرهنگ صرفه جویی از وقت و استفاده بهتر وقت رو بیاوریم. هرگاه خواستار خرید موتر هستید اولا باید مارکیت های آنلاین را دید تا بدانیم که آیا در نزدیکی ما یا در جای که زندگی میکنیم موتر مورد نظر وجود دارد یا خیر. ثانیا از قیمت های بازار تا حدی خبر خواهیم شد. ثالثا بواسطه کمنت ها و معلومات منتشر از مشکلات که بعضی از موتر ها بطور عموم میداشته باشند آگاه خواهیم شد. و خرید موتر خود را با چشم و گوش باز انجام خواهیم داد.

cars.af اولیت مارکیت خرید، فروش و کرایه موتر ها در افغانستان بوده که بطور مجانی در خدمت هموطنان ما قرار خواهد داشت. این ویبسایت کوشش میکند تا برای افغانها در سراسر افغانستان سهولت جستجو موتر برای خرید و یا کرایه را فراهم نماید.

cars.af همچنان یگانه محل ثبت میکانیک ها در سراسر افغانستان هست که دریافت خدمات تخصصی ورکشاپ های تخنیکی را به همه هموطنان ما آسان خواهد ساخت. با ما شریک شده و ورکشاپ های تانرا ثبت نمایید. همه به خود و هم به هموطنان تان خدمتی کرده اید.

تیم cars.af

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment