چطور میتوان دراین ویبسایت حساب باز کرد

بعد از داخل شدن به ویبسایت ما بالای Sign in کلیک نمایید.

به تعقیب آن صفحه جدید برای طریق مختلف Sign in باز میشود.

در اینجا میتوانید از طریق حساب گوگل و یا فیسبوک خود توسط یک کلیک به آسانی حساب باز کنید و یا بواسطه ایمیل خویش میتوانید حساب در ویبسایت باز کنید.

رمز ورودی یا پسورد خود را همیشه محفوظ نگهداری

از حالا به بعد شما میتوانید به شکل یک فرد یا موتر فروش اعلانات فروش موتر ها و یا موتر سایکل های خویش را بطور رایگان به همه هزاران تن از بازدید کننده های که خواهان خرید موتر اند برسانید.

همچنان ورکشاپ های تخنیکی موتر و سایر خدمات تزینی موتر ها نیز میتوانند با مشتریان بطور همیشه ارتباط برقرار نمایند. فقط اسم ورکشاپ خود، تخصص کاری ، محل دقیق و ساعات کاری خود را با معلومات ورکشاپ خود ثبت نموده تا مشتریانی که خواهان خدمات آنها اند،به آسانی و بزودی آنها را بیابند.

شما نیز میتوانید موترهای خود را برای کرایه ماهوار درین ویبسایت ثبت کنید. تمام خدمات ثبت اعلانات ما بدون هزینه برای مشتریان میباشی

برای ثبت اعلان موتر، موترسایکل و ورکشاپ های تخنیکی غیره بالای دکمه Add Post کلیک کنید. بعدا:

انتخاب نوع پوست ، فروشی، کرایی، میخانیک

برای فروش Sell را انتخاب کنید. برای کرایه Rent را انتخاب کنید. در صورت که شما مستری موتر هستید و خواهان ثبت دکان خود هستید Mechanic را انتخاب کنید. در صورت که اعلان فروشگاه خود را میخواهید در بخش بنر ها نمایش داده شود Advertising Banner را انتخاب کنید

معلومات هر بخش را با ستفاده از کمک متن دری که در مقابل آن موجود هست، داخل نموده و پست تانرا ارسال دارید

شما خود میتوانید انتخاب کنید تا اعلان شما در صفحه فیسبوک ما نیز به نشر برسد یا خیر

تمام اعلانات شما با معلومات تعداد بازدید کننده ها در تحت مینو خود شما در My Listings دیده شده میتواند.

https://www.facebook.com/afghancarmarket
صفحه ما در فیسبوک

تشکر. تیم cars.af

Comments

chat
Add a comment