!چرا تویوتا و بخصوص تویوتا کرولا

در افغانستان کسی را نمیشود یافت تا با موتر های جاپانی بخصوص تویوتا آشنایی نداشته باشد. تویوتا و بخصوص نوع تویوتا کرولا از جمله موتر های است که با شرایط افغانستان برابر بوده، با قیمت ارزان و پرزه جات وارده موجود در کشور یکی از بهترین وسایل حمل ونقل را در افغانستان تشکیل میدهد.  تقریباْ تمام موتر ها در افغانستان دست دو بوده اغلب پرزه جات آن از تخریب موتر های دیگر بدست میآیند. با ساختار نسبتاَ ساده که دارد به آسانی قابل ترمیم بوده و میخانیک ها و یا ورکشاپ های زیاد مجهز را هم نمیخواهد.

Toyota Corolla 1996

درین سالهای اخیر میتوان مودل های جدید تویوتا را در شهر های بزرگ مانند کابل، هرات، قندهار، بلخ و یا جلال آباد یافت. و ورکشاپ های استاندارد تویوتا نیز در شهر های بزرگ به فعالیت آغاز کرده اند. در تمام موتر فروشی ها، چی موتر فروشی کابل و یا سایر ولایات باشد، فیصدی عمده موتر های قابل خرید و فروش را تویوتا تشکیل میدهد .

انتقال موتر های نو وارد تویوتا

در بازار های انترنیتی مانند بازار آزاد موتر، امتعه یا آزاد بازار هم میتوان سراغ چندین موارد آنرا دریافت.

تویوتا کرولا را می توان در همه رنگ و مدل جستجو کرد مشکی، آبی، سبز، زرد و سفید با شیشه های شفاف و دودی. بعضی هایشان دارای بدنه منحنی یا چراغ های مربعی می باشند. تویوتا کرولا نو یا کهنه در هر دو صورت موتر مقاومی می باشد.


 اما رنگ مورد علاقه بیشتر خریداران سفید می باشد زیرا به خاطر گردوخاک کابل، کثیفی را کمتر نشان می دهد. قیمت یک موتر کرولا در بازار های کابل از ۳۵۰۰ الی ۶۰۰۰ دالر امریکایی تفاوت دارد. اگر در مدت ده دقیقه در یک جاده نگاهی کنیم میتوان گفت که از ۲۰۰ موتر که میگذرد ۱۰۰ عدد آن نوع تویوتا کرولا و بقیه اکثرا شامل انواع تویوتا دیگر، بس و سایر موتر ها میشود.


مالکان کرولا با چسباندن برچسب روی موتر های خود با موضوعات مختلف از جمله “کرولای زیبا”، “کرولای سوپر” و ” دوست دارم کرولا” علاقه خودشان را نسبت به این وسیله نقلیه ابراز می دارند.
خریداران ماهر از اندازه پمپر و پلیت آن می توانند تشخیص دهند که از امریکای شمالی و یا از اروپا وارد شده است. همچنین در خیابان های افغانستان کرولاهای اشترنگ راست هم دیده میشود.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment