تفاوت میان تایر های زمستانی و تابستانی

Continental winter tyres

اگر تا به حال در هر کشور سرد سیرمانند آلمان زندگی کرده باشید، همه چیز درباره تایر های زمستانی را می دانید. واگر نه،  کمتر احتمال دارد تا  بدون دانستن اهمیت آنها تغییر تایر های خود را در نظر بگیرید.  در افغانستان ما شاید برف بسیاری نداشته باشیم، و سوال اینجاست کهک پس چرا باید به نوع تایر های خود ارزش بدهیم.

تایر های زمستانی – چگونگی تفاوت آنها با تایر های تابستانی؟

برخی از تفاوت قابل دید بین این دو نوع تایر وجود دارد: اگر شما به تایر زمستانی Continental نگاه کنید، متوجه خواهید شد که آنها دارای جری های منحنی یا افقی هستند که در تایر های تابستانی به شکل جری های عمودی در امتداد تایر قرار دارند. همچنان تایر زمستانی دَبل تر به نظر میرسند.

summer and winter tyres, the difference in structure.

یکی از تفاوت های دیگر اینست که تایر زمستانی از نگاه نوعیت رابر ساخته خود از تایر تابستانی فرق زیاد دارد. هر کدام به شکل طراحی شده تا به شرایط اقلیمی خاص تطابق نمایند.

در مورد اینکه چرا درجه حرارت ۷ سانتی گرید مهم هست ، توضیحات ذیل را به خوانش بگیرید

۷ درجه سانتی گرید.

تایر های تابستانی در هوای گرم مصوون اند و خوبترین عملکرد را در درجه حرارت بالا تر از ۷ سانتی گرید دارند. در صورت استفاده آن در کمتر از ۷ درجه سانتی گرید، این تایر ها سخت شده و قدرت عملکرد آنان پایین میاید.


فرق بین انواع تایر ها و عکس العمل آنان درهنگام برک گرفتن آنان در شرایط خشک، تر و برفی

تایر های زمستانی در هنگام سردی مطمین تر اند.

و برعکس تایر های زمستانی را اگر در تابستان استفاده می کنید نمیتوانند به شکل درست و مطمین برک بگیرند زیرا آنها برای حرارت کمتر از ۷ درجه سانتی گرید ساخته شده اند. و در حرارت بالاتر از این، آنها بیش از حد سریع گرم شده و عمر آن به زودی کم میشود و قابلیت اصطحکاک آن خیلی کمی میشود.

به همین دلیل است که تولید کنندگان تایر بعد از تحقیق و توسعه ترکیبات ساختمانی تایر های زمستانی را به طور خاص طراحی میکنند که درآب و هوای سرد قابل استفاده باشد. و ترکیبات برای تایر های تابستانی طوری هست که در بقیه سال میتوان از آن استفاده کرد.

نمایش برک و کنترول واسطه نقلیه با هر سه نوع تایر در شرایط مختلف

در میان این دو نوع تایر نوع سوم آن که به نام تایر های همه فصلی یاد میشوند نیز موجود هست. که نظر به ضرورت میتواند از آنها نیز استفاده کرد. اما قابلیت کنترول واسطه نقلیه در شرایط محیطی مخلتف نسبت به تایر های زمستانی و تابستانی به صورت عموم کمتر هست.

هرگاه معلومات ما برای شما مفید واقع شد، میتوانید آنرا با دوستان و یا صفحه های اجتماعی تان به اشتراک بگذارید.

تیم CARS.AF

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment